My East Africa, Madagascar & other wildlife photos

www.flickr.com More of my East Africa photos
www.flickr.com More of my Madagascar photos
www.flickr.com More of my other wildlife spotting photos

Thursday, September 10, 2009

Dag 8: Wildlife Spotting - Rafting op de White Nile

8 September. Vanaf onze camp site raften op de Witte Nijl. Tussen alle stroomversnellingen nog een en ander gespot.

Vogels:
Great Cormorant (aalscholver), Long-tailed Cormorant (aalscholver), African Darter (neefje van de reiger), Little Egret, Great Egret, Hamerkop, African Fish Eagle, Black Kite, wevers, Pied Kingfisher (ijsvogel), African Jacana.

No comments:

Post a Comment