My East Africa, Madagascar & other wildlife photos

www.flickr.com More of my East Africa photos
www.flickr.com More of my Madagascar photos
www.flickr.com More of my other wildlife spotting photos

Thursday, September 10, 2009

Day 6: Wildlife Spotting - Lake Naivasha

6 September gingen we met een bootje het meer op. Richting Crescent Island. Idyllisch, geen predatoren (op slangen na). De film Out of Africa is er deels geschoten. Is te zien waarom ;-)

Op het meer:
Zeker 7 groepen nijlpaarden, Great Cormorant (aalscholver), Cattle Egret (koereiger), Greater Flamingos, Nijlgans, sterns.

Op Crescent Island:
African Fish Eagle (visarend), Nubian Woodpecker, Masai Giraffe, kruisingen Masai en Rothschild Giraffe (tussendoor gelopen!), waterbuffel, waterbuck, rock python (rotspython; mannetje van 2m en vrouwtje van 4.5m. Zeldzaam ze te zien!). Thomson's Gazelle, mestkever bal, gnoes, impala's, zebra's, hadada ibis, vlinders.

No comments:

Post a Comment