My East Africa, Madagascar & other wildlife photos

www.flickr.com More of my East Africa photos
www.flickr.com More of my Madagascar photos
www.flickr.com More of my other wildlife spotting photos

Wednesday, September 2, 2009

Gaar

4u rommelige en onrustige slaap in 2 dagen is niet goed voor je. Nu zwalkende zombie. In Nairobi bijslapen.

No comments:

Post a Comment