My East Africa, Madagascar & other wildlife photos

www.flickr.com More of my East Africa photos
www.flickr.com More of my Madagascar photos
www.flickr.com More of my other wildlife spotting photos

Tuesday, October 13, 2009

Dag 27 - Wildlife Spotting: Duik bij Shanes (Nungwi, Zanzibar)

Zondag 27 September
Tweede duik, tot 16m en 45 minuten.
Batterij leeg, dus geen foto's... Reserve batterij is opgeladen maar meteen leeg.
Foto's van de duikinstructeur gekopieerd...
Duiken bij Shanes voor de kust van Nungwi op Zanzibar:
Groene zeeschildpad (!), Undulate Morray (murene) (Gymnothorax undulatus), Common Lionfish (Pterois volitans), Clearfin Lionfish (Pterois antennata), Bearded Scorpionfish (Synanceia verrucosa), Indian Walkman (!) (Inimicus filamentosus), Weedy Scorpionfish (!) (Rhinopius frondosa), Mauritius Scorpionfish (!) (Rhinopius eschmeyeri), Leaf Fish (!) (groene, bruine en witte exemplaren) (Taeniandus triacantus), Coral Grouper (Cephalophalis miniata), Slender Grouper (Anyperodon leucogrammicus), Six Striped Soapfish (Grammistos sexlineatus), 2 Big Red Octopus, 3 Blue Spotted Stingray (Taeniura lymma), Peacock Mantis Shrimp (Odontodactylus scyllarus), Moses Sole (platvis).

Na de duik stonden vissers op het strand gebogen over een grote Zwarte Marlijn. Mooi beest. Een van de niet verantwoorde vissoorten om te consumeren. Leuk voor het sportvissen, goede prijs per kilo, maar zwaar overbevist.

No comments:

Post a Comment