My East Africa, Madagascar & other wildlife photos

www.flickr.com More of my East Africa photos
www.flickr.com More of my Madagascar photos
www.flickr.com More of my other wildlife spotting photos

Saturday, July 31, 2010

Schaapmans' Taxonomie

Nu ik druk bezig ben met de taxonomie van al mijn gefotografeerde dieren, zou je Schaapmans het best met de volgende wetenschappelijke naam kunnen beschrijven: Homo schapiens.

No comments:

Post a Comment